DKGB

Rejsebestemmelser – Individuelle rejsende

Køb af rejse

Reservation kan ske ved henvendelse til ColourTours A/S. Reservationen er bindende, når rejsen er betalt. Hele rejsens pris betales med det samme.

Betalingsordning:
Rejsen kan betales over 12 måneder og er bindende efter første rate er betalt. Betalingsordning tilmeldes PBS, som trækker et fast beløb hver måned. Udover rejsen pris opkræves af PBS kr. 25 pr. måned. ColourTours opkræver ikke yderligere renter eller gebyrer. Der skal inden afrejse være indbetalt minimum 3 rater.

Endagsture kan kun deles i 2 rater. Første rate skal være indbetalt inden afrejse.

Det er en forudsætning at køber kan kreditgodkendes.

Inkluderet i rejsens pris
Prisen, dens indhold og eventuelle tillæg er anført under de enkelte rejser. Alle priser er pr. person og er baseret på at 2 personer deler et dobbeltværelse.

Aflysning fra vor side
Vi forbeholder os ret til at aflyse en rejse, såfremt tvingende omstændigheder (efter vores skøn) gør det nødvendigt, herunder ved for få tilmeldinger. Ved en eventuel aflysning får deltagerne besked senest 14 dage før afrejsen med tilbud om en anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af alle indbetalte beløb.

Indkvartering
Vi samarbejder med mange overnatningssteder, hovedsagligt 2-, 3- og 4-stjernede. Overnatningsstederne er beskrevet under de enkelte rejsemål. På nogle overnatningssteder kan værelserne være forskelligt udstyret og af forskellig størrelse, ligesom der kan være forskel i beliggenhed (fx facade eller bagside).
De fotos, der vises i kataloget, på hjemmesiden og på eventuel hotelhjemmeside skal derfor kun ses som eksempler og er ikke udtryk for, at alle værelser ser ud som det viste. Enkeltværelser er ofte små og ikke altid udstyret på samme måde som dobbeltværelser. Vi forbeholder os ret til at skifte hotel til et andet med mindst samme standard.

Sygesikringsbevis og forsikring
Alle rejsedeltagere skal være i besiddelse af det blå EU sygesikringskort.
Det påhviler den enkelte rejsedeltager selv at tegne øvrig relevant forsikring, herunder bl.a. rejseforsikring, ulykkesforsikring, specialforsikring for eget udstyr (fx cykel), forsikring for lejet udstyr mv.
ColourTours A/S anbefaler at du tegner de nødvendige forsikringer.

Årsafbestillingsforsikring Europa kr. 272
Enkeltafbestillingsforsikring 6,1% af rejsens pris.

ColourTours A/S sælger forsikringer gennem Europæiske Rejseforsikring.
Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer.

Pas / Visum
På alle rejser udenfor Danmark skal der medbringes pas. Det er den enkelte rejsedeltagers ansvar selv at undersøge eventuelle krav til visum.

Medicin
Husk at medbringe nødvendig medicin. Medicinen skal være i håndbagagen og medbringes i originalpakningen. Ved rejser til Schengenlande skal der for visse former af medicin udstedes et såkaldt medicinpas. Dette fås ved henvendelse til dit apotek.

Udeblivelse, manglende pas, visum mv.
Udeblivelse ved afrejse, manglende rejsedokumenter mv. kan medføre at du ikke kan deltage på rejsen. Der ydes ikke refusion af det indbetalte beløb i disse tilfælde. Afvises en gæst under rejsen som følge af ugyldigt pas, manglende visum mv., ydes der ikke refusion som følge af afbrudt rejse. Eventuel hjemtransport sker for egen regning.

Reklamationer
Eventuelle klager skal fremsættes omgående på stedet direkte til hotellet eller buschaufføren. Der modtages ikke klager over uensartede værelser. Såfremt et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen genfremsættes hurtigst muligt og senest 7 dage efter hjemkomst til ColourTours A/S.
Er du ikke tilfreds med vores behandling eller afgørelse af klagen, kan du anke sagen til Rejseankenævnet, Skodsborgvej 48C, 2830 Virum, tlf. 45 46 11 00.

Rejsegarantifond
Vi er medlem af Rejsegarantifonden, medlemsnummer 2886. Vi opfylder dermed alle gældende krav til sikkerhedsbestemmelser og økonomi.

Ansvarsforsikring
I henhold til Lov nr. 472 om pakkerejser, gældende for alle rejser, har ColourTours A/S tegnet udvidet ansvarsforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring A/S.

Forbehold
Ret til ændringer til rejseruter, transportform, overnatningssted, program, datoer, priser mv. forbeholdes, såfremt der måtte være forhold, som nødvendiggør dette.
ColourTours A/S kan ikke drages til ansvar for forsinkelser som følge af forhold, som ColourTours er uden indflydelse på, herunder trafikuheld, vejrlig mv.
ColourTours A/S kan ligeledes ikke drages til ansvar for force majeure. Eventuelle opståede merudgifter i sådanne tilfælde påhviler rejsedeltagerne.
Der tages forbehold for eventuelle moms- og afgiftsreguleringer samt for trykfejl.

Afbestilling på grund af sygdom
Ved bestilling af rejsen kan du tegne en sygeafbestillingsforsikring hos ColourTours A/S Sygeafbestillingsforsikring skal være betalt senest samtidigt med det fulde beløb ved bestillingen.
Hvis du har tegnet sygeafbestillingsforsikring og må aflyse rejsen på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rejsedeltageren, dennes samlever, forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn, refunderes alle de indbetalte penge med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen og eventuelt afholdt viseringsudgifter samt billetter til arrangementer mv., som ikke kan refunderes.

Afbestilling uden afbestillingsforsikring
Ved afbestilling hvor der ikke er tegnet afbestillingsforsikring, gælder følgende - fra bestilling og indtil 60 dage før afrejse:

  • 50% af rejsens pris mistes
  • Mindre end 60 dage inden afrejse, mistes rejsens fulde pris

OK We are using cookies to remember your settings. Some third-party cookies are used for visitor statistics.
Read more about our cookie-usage.